Sutoppa Geritome Ex ยาบรรเทาแก้ปวดอึ ยาสุต้อปปุ เกริโทเม เป็นยารักษาอาการท้องร่วง ท้องเสีย

฿380.00

Sutoppa Geritome ยาบรรเทาแก้ปวดอึ ยาสุต้อปปุ เกริโทเม เป็นยารักษาอาการท้องร่วง  ท้องเสีย ปวดท้อง(เกิดจากการท้องเสีย) อาการท้องอืด(เกิดจากการท้องเสีย)

สินค้าหมดชั่วคราว

หมวดหมู่: