ชำระผ่านบัญชีธนาคาร (Bank Transfer)
รับชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ดังต่อไปนี้:

kbank
ธนาคารกสิกรไทย

scb
ธนาคารไทยพาณิชย์

logo-bank03
ธนาคารกรุงไทย

*หลังจากทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ลูกค้ากรุณาชำระเงินตามยอดรวมของคุณตามบัญชีใดบัญชีหนึ่งด้านบนนี้ จากนั้นกรุณาระบุบหมายเลขใบคำสั่งซื้อ แล้วถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงินส่งมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. อัพโหลดไฟล์หลักฐานและรายละเอียดที่  
    แจ้งการชำระเงิน
  2. Email: [email protected] 
  3. Line: @jpanaddict
  4. FB inbox: facebook.com/jpanaddict