Kobayashi Sakamukea Shoe Scratch Guard พลาสเตอร์ยาเนื้อเจล ป้องกันรองเท้ากัด

฿299.00

Kobayashi Sakamukea shoe scratch guard サカムケア靴ずれ傷ガード พลาสเตอร์ยาเนื้อเจล ป้องกันรองเท้ากัด ขนาด10กรัม พลาสเตอร์ยาเนื้อเจลที่ช่วยป้องกันรองเท้ากัน และสามารถรักษาแผลที่เกิดจากรองเท้ากัด

สินค้าหมดแล้ว