ขอบคุณสำหรับรายการสั่งซื้อค่ะ

กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคารตามบัญชีด้านล่างนี้ หลังจากชำระแล้วกรุณาใช้ Order Number ในการอ้างอิงการชำระเงิน

เมื่อชำระเงินเรียบร้อย แล้วกรุณาแจ้งชำระเงินที่

แจ้งชำระ