Taisho Quick Care Cream 5g ครีมทาแก้แผลร้อนในในปากและลิ้นจากญี่ปุ่น 5กรัม

฿295.00

Taisho Quick Care Cream 5g ครีมทาแก้แผลร้อนในในปากและลิ้นจากญี่ปุ่น 5กรัม ออกแบบใช้งานง่ายเป็นครีมป้ายบริเวณแผลร้อนใน ในช่องปาก ที่รักษาอาการแผลร้อนใน ในช่องปาก ลิ้น กระพุ้งแก้มใต้เพดานปาก ตัวครีมมีความเหนียวนุ่มช่วยให้ยืดเกาะแผลได้เป็นอย่างดี

ซื้อสินค้านี้จะได้รับ 295 คะแนน!
หมวดหมู่: ,
Brands